Η πιστοποίηση του γεγονότος ότι υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ μόλυνσης της γεννητικής περιοχής της γυναίκας από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma VirusHPV) και εμφάνισης καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας έδωσε την τελική ώθηση στις προσπάθειες σχετικά με την δημιουργία ενός εμβολίου εναντίον του ιού αυτού. Το ιδιαίτερο γεγονός στην περίπτωση του εμβολίου εναντίον του HPV, είναι το ότι αυτό αποτελεί κατ’ ουσίαν το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης εναντίον καρκίνου.

Οι μέχρι τώρα μελέτες ανέδειξαν την δυνατότητα ύπαρξης δύο μορφών εμβολίου εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων: το λεγόμενο «προφυλακτικό» εμβόλιο, (το οποίο υπάρχει, κυκλοφορεί από το 2007 και γίνεται ευρεία χρήση του διεθνώς) και το λεγόμενο «θεραπευτικό» εμβόλιο (το οποίο ευρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν κυκλοφορεί).

Ως προφυλακτικό εμβόλιο εννοείται η ενδομυική ένεση στο εμβολιαζόμενο άτομο (δηλ. η είσοδος στην κυκλοφορία του αίματός του) μιας ουσίας που περιέχει την πρωτείνη L1 του καψιδίου των 2 πλέον επικίνδυνων τύπων του HPV (δηλ. των τύπων 16 και 18). Η πρωτεΐνη αυτή ευρίσκεται υπό την μορφή σωματιδίων (VLPs), πανομοιότυπων προς τα καψίδια του ιού, όμως «άδειων», δηλ. χωρίς να εμπεριέχουν εντός τους τo DNA του ιού. Η άμυνα του οργανισμού του εμβολιαζόμενου ατόμου απαντά στην ένεση της L1 πρωτείνης του ιού μέσω της «χυμικής ανοσίας», δηλ. μέσω ανάπτυξης αντισωμάτων εναντίον της, με αποτέλεσμα τα αντισώματα αυτά σε μια πιθανή μελλοντική επαφή με τον ιό, να μην επιτρέπουν την είσοδο των ιοσωματιδίων στα κύτταρα του επιθηλίου του τραχήλου. Έτσι, προστατεύεται ο οργανισμός του εμβολιασθέντος ατόμου από μια πιθανή μελλοντική μόλυνσή του από τους τύπους 16 & 18 του ιού (ένα δε από τα δύο κυκλοφορούντα εμβόλια προστατεύει επί πλέον και από τους υπεύθυνους για την εμφάνιση κονδυλωμάτων τύπους 6 & 11 του ιού).

 

Αποτελεσματικότητα του προφυλακτικού HPV-εμβολιασμού

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα εμβόλια εναντίον του HPV δεν προφυλλάσσουν από όλους τους ογκογόνους τύπους του ιού, αλλά μόνον από τους τύπους 16 και 18, οι οποίοι είναι και οι πλέον νοσογόνοι και επικίνδυνοι και είναι υπεύθυνοι για το 70-80% των καρκίνων παγκοσμίως. Παράλληλα, από τα δύο μέχρι σήμερα υπάρχοντα προφυλακτικά HPV-εμβόλια, το ένα είναι διδύναμο, εναντίον των τύπων 16 & 18, και το άλλο είναι τετραδύναμο, δηλ. μπορεί να προφυλάξει όχι μόνον από τους τύπους 16 & 18, αλλά και από τους μη ογκογόνους τύπους 6 & 11, οι οποίοι είναι κατά 90% περίπου υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των γνωστών κονδυλωμάτων. Εντός των 1-2 επόμενων ετών αναμένεται να είναι διαθέσιμο προς χρήση και ένα νέο 9δύναμο εμβόλιο εναντίον της HPV μόλυνσης, το οποίο θα προφυλάσσει όχι μόνον από τους τύπους 6, 11, 16, 18, αλλά και επιπλέον από τους τύπους υψηλού κινδύνου 31, 33, 45, 52 και 58. Όπως είναι αναμενόμενο, η προσφερόμενη προστασία από το 9δύναμο εμβόλιο θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και θα ξεπερνά το 90% του κινδύνου για ανάπτυξη προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας αλλά πιθανόν και σε άλλα όργανα.

Θεωρείται δεδομένο ότι τα αντισώματα τα οποία δημιουργούνται μετά τον εμβολιασμό με L1 VLPs, είναι ειδικά εναντίον του κάθε τύπου του ιού και δεν δρούν έναντι άλλων τύπων. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν πιθανόν ορισμένες εξαιρέσεις μεταξύ των τύπων 16, 31 και 33 και 18 και 45, οι οποίοι φαίνεται να διαθέτουν από ένα κοινό γραμμικό επίτοπο και τα επίπεδα των αντισωμάτων που δημιουργούνται έναντι αυτού του επιτόπου είναι πιθανόν ικανά για να επιφέρουν μια περιορισμένης μορφής και διάρκειας διασταυρούμενη προστασία. Έτσι, έχει υπολογισθεί ότι η παρεχόμενη προστασία μετά από εμβολιασμό εναντίον των τύπων 16 & 18 είναι μάλλον μεγαλύτερη του αναμενόμενου 70%.

Γεγονός παραμένει τελικά ότι τόσο προς το παρόν όσο και για το προσεχές χρονικό διάστημα η εφαρμογή ενός προφυλακτικού εμβολίου εναντίον του HPV δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως από την μόλυνση από ορισμένους ογκογόνους τύπους του ιού αυτού. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος ασυμπτωματικών γυναικών υπό την έννοια του μαζικού προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου (cervical cancer screening) θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, πιθανόν βέβαια με μεγαλύτερα χρονικά μεσοδιαστήματα ή καθυστερημένη ηλικία έναρξης.

 

Διάρκεια προστασίας μέσω του HPV-εμβολιασμού

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια γυναίκα που θα εμβολιαστεί με προφυλακτικό εμβόλιο εναντίον του HPV θα είναι προστατευμένη από μια μόλυνση από τον ιό δεν είναι γνωστό. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, βασισμένα στις δημοσιευμένες ή και στις σε εξέλιξη ευρισκόμενες μελέτες, βεβαιώνουν ότι για ένα διάστημα μέχρι 10 έτη φαίνεται να υπάρχει πλήρης αποτελεσματικότητα και προστασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καθιερωμένες συγκεντρώσεις αντισωμάτων, οι οποίες να θεωρούνται ως προστατευτικές από HPV-μόλυνση. Από ανάλογες μελέτες σε πειραματόζωα υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα, που είναι ενδεικτικά μακροχρόνιας προστασίας από HPV-μόλυνση, οφειλόμενης στην ύπαρξη των αντισωμάτων αυτών, παρ’ όλο που τα επίπεδά τους στον ορό δεν είναι πάντα ιδιαίτερα υψηλά. Επίσης, ανάλογη εμπειρία από άλλους εμβολιασμούς (π.χ. εμβολιασμό εναντίον της ηπατίτιδας Β), έδειξε ότι ενώ δεν υπήρχε στην αρχή γνώση σχετικά με την διάρκεια προστασίας των εμβολιαζόμενων ατόμων, η εφαρμογή του εμβολιασμού στην πράξη έδειξε ότι η προκαλούμενη ανοσία είχε μακροχρόνια διάρκεια, ίσως και καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του ατόμου.

 

Ενδείξεις HPV-εμβολιασμού

Ο εμβολιασμός εναντίον της HPV μόλυνσης, ως μέθοδος πρωτογενούς πρόληψης από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, εφαρμόζεται από 10ετίας περίπου σε περισσότερες πλέον από 100 χώρες παγκοσμίως και τα αποτελέσματά του σε γυναίκες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σήμερα μάλιστα, μετά την διαπίστωση ότι η HPV λοίμωξη μπορεί να γίνει πρόξενος κακοήθειας και σε άλλα όργανα όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του άνδρα (πρωκτός, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, γλώσσα, αμυγδαλές, λάρυγγας, …), συζητείται διεθνώς ή και εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες χώρες η επέκταση του εμβολιασμού και στα αγόρια 9-15 ετών ή και σε μεγαλύτερους άνδρες.

Η ύπαρξη σήμερα ενός εμβολίου εναντίον του HPV αποτελεί την πλέον καθοριστική δυνατότητα εφαρμογής της νέας γνώσης, της σχετικής με την πρόληψη του «ιογενούς αιτιολογίας» καρκίνου του τραχήλου, στην καθ’ ημέρα πράξη. Ο εμβολιασμός συνιστάται σήμερα σε νέα κορίτσια (11-15 ετών) αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες (15-25 ετών), έχει δε αποδειχθεί η προφυλακτική δράση του και σε ακόμη μεγαλύτερες γυναίκες (25-45 ετών), σε γυναίκες που έχουν ήδη θεραπευθεί χειρουργικά για προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο, καθώς και σε γυναίκες με προηγούμενη υποστραφείσα λοίμωξη από τους τύπους του ιού από τους οποίους προστατεύει το εμβόλιο (οροθετικές – DNA αρνητικές).

Μέχρι σήμερα, έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή του εμβολιασμού παρέχει πλήρη (96-100%) προστασία από προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας οφειλόμενες στους τύπους 16 και 18 του HPV. Η πλήρης αυτή προστασία διατηρείται για χρονικό διάστημα – μέχρι στιγμής – περίπου 10 ετών. Η ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού σε χώρες με μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού (π.χ. Αυστραλία, Δανία, Μεγ. Βρετανία) έδειξε ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα με σχεδόν εξάλειψη των γεννητικών κονδυλωμάτων αλλά και με ελάττωση των προκαρκινικών αλλοιώσεων και των χειρουργικών επεμβάσεων στον τράχηλο της μήτρας στις εμβολιασθείσες γυναίκες. Αξίζει δε να αναφερθεί και το γεγονός, ότι από τον Φεβρουάριο του 2013 η κυβέρνηση της Αυστραλίας εγκαινίασε και εφαρμόζει πλέον τον μαζικό εμβολιασμό στα σχολεία τόσο κοριτσιών όσο και αγοριών σε ηλικία 13 ετών, το παράδειγμά της δε ακολούθησε ήδη ο Καναδάς και συντόμως και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, διότι ο ιός αυτός, όπως ελέχθη, προκαλεί αλλοιώσεις, και μάλιστα κακοήθεις, όχι μόνον στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες.

 

primi sui motori con e-max.it

Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2313-312-140
2310-992-870

Η διεύθυνσή μας

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, Ελλάδα

e-mail Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κοινωνικά Δίκτυα

Newsletter