ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Βουλή η Εθνική Στρατηγική για την εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας, με πρωτοβουλία της Ελληνικής HPV Εταιρείας

Την άμεση έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού ελέγχου για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας και την επέκταση του δωρεάν εμβολιασμού......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 3

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ακόμη ένα έτος η αποζημίωση για το εμβόλιο κατά του ιού HPV στα αγόρια

Την επέκταση της αποζημίωσης του εμβολίου κατά του ιού HPV για τα αγόρια για ακόμη ένα έτος προανήγγειλε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη,.....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 3

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι εφικτή!

Τον Μάιο του 2018 ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απηύθυνε μια παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Τον Ιούλιο του 2020 η Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ υιοθέτησε την παγκόσμια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού που πρότεινε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

01

22 Φεβρουαρίου 2024

Ξεκινά άμεσα, τον Μάρτιο 2024, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας!

Ξεκινά άμεσα, τον Μάρτιο 2024, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

02

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

O HPV είναι μικρός DNA-ιός, η μόλυνση από τoν oπoίo μπoρεί είτε να μην πρoκαλέσει καμία αλλoίωση (άτoμα-φoρείς) ή να πρoκαλέσει εμφάνιση καλoήθων θηλωματωδών αλλoιώσεων (κoνδυλωμάτων) ή πρoκαρκινικών αλλoιώσεων (δυσπλασιών), oι oπoίες αν δεν αντιμετωπισθoύν, μπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στην πρωκτoγεννητική περιoχή. Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περί τα 150 διαφoρετικά στελέχη τoυ HPV, τα oπoία διαφέρoυν ελαφρώς μεταξύ τoυς (>10%) ως πρoς την γενετική τoυς δoμή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ HPV;

Ο μοναδικός αποτελεσματικός και ρεαλιστικός τρόπος αποφυγής της μόλυνσης από τον HPV είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού. Πέραν αυτού, λέγεται ότι o μόνoς τρόπoς πρoφύλαξης από την HPV-μόλυνση είναι η σεξoυαλική απoχή. Η χρήση πρoφυλακτικoύ μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης από τoν ιό, χωρίς όμως να την μηδενίζει ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ

03

Created by