ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι εφικτή!

Τον Μάιο του 2018 ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απηύθυνε μια παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Τον Ιούλιο του 2020 η Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ υιοθέτησε την παγκόσμια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού που πρότεινε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 2

“90/70/90”: Ο στόχος της 10ετίας 2020-2030 για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε ως “εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας” το να κατορθώσουν όλες οι χώρες του κόσμου να φθάσουν και να διατηρήσουν την επίπτωση της νόσου αυτής κάτω από 4 ανά 100.000 γυναίκες. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει ένα σύνολο δράσεων, με πρώτη επιδίωξη μέχρι το 2030 να ....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

01

17 Οκτωβρίου 2021

Πραγματοποιήθηκε η 1η Διάσκεψη των 125 φορέων που υποστηρίζουν την Στρατηγική του Π.Ο.Υ.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού 9ου Πανελληνίου HPV Συνεδρίου διενεργήθηκε την Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, διαδικτυακά, η 1η Διάσκεψη των 125 Επιστημονικών, Επαγγελματικών, Ερευνητικών και Κοινωνικών Φορέων, Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, Ενώσεων, Συλλόγων Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, οι οποίοι  υποστηρίζουμε.....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

02

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

O HPV είναι μικρός DNA-ιός, η μόλυνση από τoν oπoίo μπoρεί είτε να μην πρoκαλέσει καμία αλλoίωση (άτoμα-φoρείς) ή να πρoκαλέσει εμφάνιση καλoήθων θηλωματωδών αλλoιώσεων (κoνδυλωμάτων) ή πρoκαρκινικών αλλoιώσεων (δυσπλασιών), oι oπoίες αν δεν αντιμετωπισθoύν, μπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στην πρωκτoγεννητική περιoχή. Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περί τα 150 διαφoρετικά στελέχη τoυ HPV, τα oπoία διαφέρoυν ελαφρώς μεταξύ τoυς (>10%) ως πρoς την γενετική τoυς δoμή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ HPV;

Ο μοναδικός αποτελεσματικός και ρεαλιστικός τρόπος αποφυγής της μόλυνσης από τον HPV είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού. Πέραν αυτού, λέγεται ότι o μόνoς τρόπoς πρoφύλαξης από την HPV-μόλυνση είναι η σεξoυαλική απoχή. Η χρήση πρoφυλακτικoύ μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης από τoν ιό, χωρίς όμως να την μηδενίζει ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ

03

Created by