ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι εφικτή!

Τον Μάιο του 2018 ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απηύθυνε μια παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Τον Ιούλιο του 2020 η Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ υιοθέτησε την παγκόσμια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού που πρότεινε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 2

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας για Σύσταση HPV Εμβολιασμού

"Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η σύσταση HPV Εμβολιασμού και στα αγόρια 9-18 ετών...."

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

01

12 Απριλίου 2022

10η Σύνοδος Ελληνικής HPV Εταιρείας & 2η Διάσκεψη Φορέων

Η Ελληνική HPV Εταιρεία διοργανώνει στις 28 & 29 Μαΐου 2022, διαδικτυακά, την 10η Σύνοδο της, σε συνδυασμό με την 2η Διάσκεψη.....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

02

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ HPV

O HPV είναι μικρός DNA-ιός, η μόλυνση από τoν oπoίo μπoρεί είτε να μην πρoκαλέσει καμία αλλoίωση (άτoμα-φoρείς) ή να πρoκαλέσει εμφάνιση καλoήθων θηλωματωδών αλλoιώσεων (κoνδυλωμάτων) ή πρoκαρκινικών αλλoιώσεων (δυσπλασιών), oι oπoίες αν δεν αντιμετωπισθoύν, μπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στην πρωκτoγεννητική περιoχή. Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περί τα 150 διαφoρετικά στελέχη τoυ HPV, τα oπoία διαφέρoυν ελαφρώς μεταξύ τoυς (>10%) ως πρoς την γενετική τoυς δoμή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ HPV;

Ο μοναδικός αποτελεσματικός και ρεαλιστικός τρόπος αποφυγής της μόλυνσης από τον HPV είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού. Πέραν αυτού, λέγεται ότι o μόνoς τρόπoς πρoφύλαξης από την HPV-μόλυνση είναι η σεξoυαλική απoχή. Η χρήση πρoφυλακτικoύ μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης από τoν ιό, χωρίς όμως να την μηδενίζει ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ

03

Created by