Δίκτυο
Δίκτυο "ΑΡΤΕΜΗ"
24 Ιουλ 20
9:55 ΠΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [«Ελληνική HPV Εταιρεία»] ανέλαβε σε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Μακεδονίας νέα προσπάθεια στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού πάνω σε θέματα αφορώντα στην δράση του HPV και στις συνέπειες της HPV λοίμωξης σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά, καθώς και στις δυνατότητες και προοπτικές της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψής της. Έτσι αποφασίστηκε να οργανωθεί από κοινού ένα ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ, αρχικά στην Βόρεια Ελλάδα  και με προοπτική να καλυφθεί ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, με στόχους:

α. την σωστή, πλήρη και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και ενημέρωση των ίδιων των Μαιών και Μαιευτών,

β. την ενεργό δραστηριοποίηση των μελών του Δικτύου στους αντίστοιχους χώρους απασχόλησης

γ. την ενημέρωση και προώθηση διενέργειας των μεθόδων πρωτογενούς (μέσω HPV-εμβολίου) και δευτερογενούς πρόληψης (μέσω τεστ Παπανικολάου και/ή HPV DNA test),

δ. την συλλογή και αξιολόγηση των συλλεγόμενων στοιχείων ανά υπηρεσία και την καταγραφή αρχείου ανά Νοσοκομείο, Κ.Υ. ή Α.Ι. σχετικά με την διενέργεια των εξετάσεων αυτών,

ε. την διανομή σχετικού ενημερωτικού έντυπου υλικού,στ. την συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων, και

ζ. την συμβολή στην κατανόηση της αναγκαιότητας εμβολιασμού κοριτσιών και αγοριών, και

η. την συμμετοχή σε ερευνητικές προσπάθειες και μελέτες, που θα καταρτίζονται από την Ελληνική HPV Εταιρεία.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΙΕΣ-ΜΑΙΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΜΑΙΕΣ-ΜΑΙΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΑΡΤΕΜΗ"

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Created by