Τι είναι το HPV (DNA) test;
Τι είναι το HPV (DNA) test;
10 Νοε 20
1:38 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αν και ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Ηuman Papillomavirus (HPV) εθεωρείτο ύποπτος για τραχηλική καρκινογένεση ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 (H. zur Hausen), στα επόμενα χρόνια επιβεβαιώθηκε ότι η λοίμωξη από HPV είναι στην πραγματικότητα απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη προδιηθητικών αλλοιώσεων και διηθητικού καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 130 τύποι HPV, οι οποίοι ανάλογα με τη δυνατότητά τους να επάγουν καρκινικό μετασχηματισμό χωρίζονται σε υψηλού κινδύνου (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 και 82) και χαμηλού κινδύνου (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81).

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ερευνήθηκε κατά πόσον η ανίχνευση της ύπαρξης του ίδιου του ιού (δηλ. του γονιδιώματός του, του DNA του) στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας θα μπορούσε να συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική αναγνώριση των γυναικών που έχουν ήδη μια προκαρκινική ή καρκινική αλλοίωση στον τράχηλο, σε σύγκριση με το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο τεστ Παπανικολάου. Έτσι, η μέθοδος ανίχνευσης και τυποποίησης του DNA του HPV σε κυτταρικό υλικό από τον τράχηλο της μήτρας γυναικών, γνωστό ως “HPV DNA test”, άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, στις διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου ως μέθοδος μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening test) μόνη της ή σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου. Μεγάλες μελέτες στις ΗΠΑ (~1.000.000 γυν.), στην Ινδία (113.000 γυν.), στην Ιταλία (90.000 γυν.), στην Σκανδιναβία και στον Καναδά, έδειξαν σαφώς ότι η εφαρμογή του HPV DNA test ως μεθόδου μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου των γυναικών είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση και των ποσοστών θνησιμότητας από καρκίνο του τραχήλου, και την ελάττωση της επίπτωσης καρκίνου τραχήλου προχωρημένων σταδίων και την αυξημένη και πλέον έγκαιρη ανίχνευση προκαρκινικών καταστάσεων σε σύγκριση με το τεστ Παπανικολάου. Παράλληλα, ακριβώς επειδή η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων μπορεί να ελαττώσει σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση και θνησιμότητα από τον καρκίνο του τραχήλου, η Αμερικανική Food and Drug Administration (FDA) έχει εγκρίνει το HPV DNA test για τον πρωταρχικό προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο όλων των γυναικών ηλικίας άνω των 30 ετών.

Ως επιφύλαξη στην εφαρμογή του HPV testing ως πρωτογενούς μεθόδου screening θεωρείται το γεγονός των σχετικά υψηλών ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (χαμηλή ειδικότητα), ιδιαίτερα σε νεαρές γυναίκες. Αν και ο επιπολασμός της HPV λοίμωξης μπορεί να είναι σχετικά υψηλός σε νέες γυναίκες (ανάλογα και με την κοινωνική ομάδα και γεωγραφική περιοχή), οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν θα αναπτύξουν τελικά τραχηλική νεοπλασία. Προτείνεται λοιπόν, αλλά και εφαρμόζεται ήδη, η έναρξη διενέργειας του HPV DNA test όχι σε πολύ νέες γυναίκες αλλά από την ηλικία των 30 ετών και άνω. Από την άλλη πλευρά, μεγάλη αμερικανική μελέτη (ΑΤΗΕΝΑ) σε >40.000 γυναίκες έδειξε ότι περίπου το 1/3 των σοβαρού βαθμού αλλοιώσεων (CΙΝ3) ανιχνεύθηκε σε γυναίκες 25-30 ετών, γεγονός που καθιστά πιθανόν αναγκαία την έναρξη της εφαρμογής του HPV DNA test νωρίτερα, δηλ. πιθανόν ήδη από την ηλικία των 25 χρόνων.

Η βελτίωση της διακριτικής ικανότητας του πληθυσμιακού ελέγχου που αρχίζει με HPV testing εξαρτάται από την ανάπτυξη δευτερογενών δοκιμασιών επιλογής (triage) οι οποίες, μέσα από την ευρύτερη ομάδα των HPV-θετικών γυναικών, διαχωρίζουν εκείνο το υποσύνολο των γυναικών που βρίσκονται στον υψηλότερο κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής προδιηθητικής ή διηθητικής βλάβης. Μία από τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί είναι η ταυτοποίηση του τύπου που υπόκειται κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης λοίμωξης, λόγω της διαφορετικής φυσικής ιστορίας και του διαφορετικού ογκογόνου δυναμικού των διαφορετικών στελεχών HPV. Γυναίκες με λοίμωξη από HPV16 και/ή HPV18 έχουν κατά πολύ υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης βλάβης ≥CIN2 από ότι γυναίκες με λοίμωξη από άλλα στελέχη υψηλού κινδύνου (31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 73, 82).

Η μέθοδος δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω ανίχνευσης της παρουσίας και τυποποίησης του HPV DNA σε κυτταρικό υλικό από τον τράχηλο της μήτρας, γνωστή ως “HPV DNA test”, άρχισε να εφαρμόζεται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα σε διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου ως μέθοδος μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου (primary screening test) είτε σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου, ως «διπλό τεστ» (co-test), είτε μόνο του, αντικαθιστώντας το τεστ Παπανικολάου, δεδομένου ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από το δεύτερο.

Created by