Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Θ. Αγοραστός

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδρος

Α. Λαμπρόπουλος

Καθηγητής Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματέας

Α. Γαλλή

Καθηγήτρια Παιδιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ταμίας

Κ. Χατζησταματίου

Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος

Θ. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Υγιεινής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Created by