ΕΡΕΥΝΕΣ

RESEARCH

Τελευταία έρευνα Ελληνικής HPV Εταιρείας

Η κυριότερη, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπό εκπόνηση ερευνητική μελέτη στην οποία συνεργάζεται η Ελληνική HPV Εταιρεία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, δύο Επιχειρήσεις και μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Σύλλογο ασθενών) αφορά.....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

02 Νοε 20
11:23 ΠΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Created by