ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ABOUT

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) («Ελληνική HPV Εταιρεία») δημιουργήθηκε από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με την έρευνα, πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό των θηλωμάτων, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών φορέων εσωτερικού και εξωτερικού, προαγωγή επιστημονικών συζητήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση μεμονωμένων ατόμων, συλλόγων, οργανισμών και υπηρεσιών, όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση παθήσεων οφειλόμενων στην δράση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV).

Σχετικά με την εταιρεία
Σχετικά με την εταιρεία

ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Στόχοι και επιδιώξεις της Ελληνικής HPV Εταιρείας είναι η συνεχής παρουσίαση, τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ κοινό, των τελευταίων εξελίξεων στο αντικείμενο της μοριακής, επιδημιολογικής και κλινικής έρευνας, της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης νοσημάτων που σχετίζονται με την λοίμωξη από τον ιό των θηλωμάτων.

Κείμενα και άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις, βιντεοπροβολές, διαλέξεις ελλήνων και ξένων ομιλητών σε συνεδριακές και σεμιναριακές επιστημονικές εκδηλώσεις, μηνύματα, εκκλήσεις για δράση, νέα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κοινωνική δικτύωση, ανακοινώσεις από τους επίσημους ελληνικούς και ξένους φορείς υγείας, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές προς το κοινό, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προς τους επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, ανακοινώσεις και παροχή πληροφοριών για επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις), νέα της Ελληνικής HPV Εταιρείας και άλλων συγγενών επιστημονικών εταιρειών, συνδέσεις (links) με άλλους συναφείς ενδιαφέροντες διαδικτυακούς τόπους, επιστημονική αλληλογραφία κ.ά. αποτελούν τα αντικείμενα της παρούσας ιστοσελίδας, με τριπλό στόχο: την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την έρευνα πάνω σε θέματα σχετικά με τον ιό των θηλωμάτων.

Οι τελευταία συνεχώς αυξανόμενες γνώσεις όσον αφορά στο εύρος και τη βαρύτητα των συνεπειών της HPV-λοίμωξης επιβάλλουν την ενημέρωση όλων, σχετικά με την πρόληψη (μέσω του HPV-εμβολίου), την έγκαιρη διάγνωση (μέσω του HPV-test) και την αντιμετώπιση των παθήσεων που αυτή προκαλεί σε γυναίκες και άνδρες.

Σχετικά με την εταιρεία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Η Ελληνική HPV Εταιρεία, ανταποκρινόμενη στην τελευταία έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για κοινή και συντεταγμένη δράση όλων των επαγγελματιών υγείας, επιστημόνων, φορέων, επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων και ομίλων ασθενών, διεθνών οργανισμών και πολιτικών ηγεσιών των κρατών, με γνώμονα την Παγκόσμια Στρατηγική για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας ως Προβλήματος Δημόσιας Υγείας (η οποία υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του  Π.Ο.Υ. τον Ιούλιο του 2020), έλαβε την πρωτοβουλία να συναθροίσει την σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία των περισσότερων, κατά το δυνατόν, σχετιζόμενων φορέων στην χώρα μας, με σκοπό την συστράτευση όλων, και της Πολιτείας, στον κοινό αγώνα για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας και στην Ελλάδα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Created by