Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι εφικτή!
08 Οκτ 20
12:54 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Τον Μάιο του 2018, ο  Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) έκανε έκκληση για ανάληψη παγκόσμιας δράσης με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας και κάλεσε όλους τους φορείς να συνταχθούν πίσω από αυτόν τον κοινό σκοπό. Προς τούτο, συντάχθηκε από μια κοινοπραξία, σε στενή διαβούλευση με κράτη-μέλη του Π.Ο.Υ. και σε συνεργασία με Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους φορείς, ένα «Προκαταρκτικό Σχέδιο Παγκόσμιας Στρατηγικής για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας» με σαφείς στόχους για την περίοδο 2020-2030. Ως προϋπόθεση προς τούτο, ο Π.Ο.Υ. αποδέχεται τη θέση ότι ο καρκίνος τραχήλου μήτρας θα έχει εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες καταφέρουν να έχουν επίπτωση της νόσου μικρότερη από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος.

Σύμφωνα με το σχέδιο, για να επιτευχθεί η εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου εντός ενός αιώνα από σήμερα, κάθε χώρα θα πρέπει μέχρι το 2030 να επιτύχει τους εξής στόχους:

  • 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πλήρως
  • 70% των γυναικών θα πρέπει να εξετασθούν προληπτικά με ένα τεστ υψηλής ακρίβειας σε ηλικία 35 και 45 ετών
  • 90% των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο τραχήλου θα πρέπει να τύχουν ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και ανακουφιστικής φροντίδας

Τον Φεβρουάριο 2020 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Π.Ο.Υ. συζήτησε το σχετικό θέμα και εξέδωσε  ομόφωνο Ψήφισμα, το οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Μετά από μικρή καθυστέρηση, λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, τον Ιούλιο 2020 η 74η  Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, στην Γενεύη, υιοθέτησε την Παγκόσμια Στρατηγική για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας.

 

Για τον σκοπό αυτό, ο Π.Ο.Υ. :

 

  1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τους σκοπούς και στόχους της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την περίοδο 2020-2030.
  2. ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται στην Παγκόσμια Στρατηγική, προσαρμοσμένες σε εθνικά πλαίσια και προτεραιότητες και ενσωματωμένες σε ισχυρά συστήματα υγείας, με στόχο την επίτευξη παγκόσμιας υγειονομικής κάλυψης και
  3. ΚΑΛΕΙ τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και άλλους αρμόδιους φορείς να συντονίσουν τις προσπάθειες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι εγχώριοι και διεθνείς πόροι, να συνεργαστούν για την αποφυγή ελλείψεων και να αναπτύξουν οικονομικά αποδοτικές και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εμβολιασμό, τον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη παρηγορητική φροντίδα παθήσεων σχετιζόμενων με τον HPV.

Βίντεο του Π.Ο.Υ στο YouTube για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας (WHO CERVICAL CANCER PLAYLIST)

Created by