88% λιγότεροι καρκίνοι τραχήλου μήτρας
88% λιγότεροι καρκίνοι τραχήλου μήτρας σε γυναίκες που είχαν κάνει το HPV εμβόλιο!
20 Οκτ 20
1:40 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στο σημαντικότατο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine μια μελέτη από την Σουηδία, η οποία θεωρείται από τους ειδικούς μελέτη-σταθμός, διότι επιβεβαιώνει καταλυτικά ότι η ευρεία εφαρμογή του HPV εμβολιασμού ελαττώνει δραματικά τον αριθμό των γυναικών που θα αναπτύξουν καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας.

Στην 11ετούς διάρκειας (2006-2017) μελέτη ~1.700.000 γυναικών ηλικίας κάτω των 30 ετών η ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου τραχήλου σε αυτές που είχαν εμβολιαστεί σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν είχαν εμβολιαστεί, ήταν της τάξεως του 63%. Μάλιστα, η ελάττωση αυτή του κινδύνου έφθανε το 88% (!) εάν οι γυναίκες είχαν εμβολιαστεί πριν την ηλικία των 17 ετών.

Μέχρι σήμερα υπήρξαν αρκετές μελέτες που είχαν δείξει την αποτελεσματικότητα του HPV εμβολιασμού στην ελάττωση ανίχνευσης του ιού στα διάφορα όργανα καθώς και στην συχνότητα ανάπτυξης προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας, στο αιδοίο, κόλπο και περιπρωκτική περιοχή. Η παρούσα σουηδική μελέτη είναι όμως η πρώτη η οποία ελέγχοντας έναν τεράστιο αριθμό γυναικών αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του HPV εμβολιασμού ως προς την ελάττωση της ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου στον τράχηλο.

Περίπου 528.000 γυναίκες είχαν λάβει τουλάχιστον 1 δόση του τετραδύναμου HPV εμβολίου μεταξύ των ετών 2006 και 2017, και οι υπόλοιπες 1.140.000 γυναίκες δεν είχαν εμβολιαστεί. Το 80% των γυναικών που εμβολιάστηκαν, έκαναν το εμβόλιο πριν την ηλικία των 17 ετών.

Συνολικά, καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης, εμφάνισαν καρκίνο τραχήλου 19 γυναίκες από αυτές που είχαν εμβολιαστεί, ενώ 538 από αυτές που δεν είχαν εμβολιαστεί. Μετά από προσομοίωση όλων των σχετικών παραμέτρων, η ελάττωση του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου τραχήλου σε όσες είχαν εμβολιαστεί πριν τα 17 ήταν 88% και σε όσες εμβολιάστηκαν σε ηλικία 17-30 ετών ήταν 53%.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μελέτη υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής του HPV εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία, με κατά το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά κάλυψης του γυναικείου πληθυσμού, με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει, φυσικά, να δοθεί στην ευρεία εφαρμογή του HPV εμβολιασμού στις χώρες με χαμηλό ή μέτριο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, στις οποίες ο καρκίνος του τραχήλου μήτρας είναι συχνά μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου των γυναικών.

Created by