Αυτολήψη (Self-sampling) κολποτραχηλικού υλικού για διενέργεια HPV test
Αυτολήψη (Self-sampling) κολποτραχηλικού υλικού για διενέργεια HPV test
09 Νοε 20
6:29 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

H διαδικασία λήψης του HPV test (όπως άλλωστε και του τεστ Παπανικολάου) από τον ιατρό ή τη μαία στη γυναικολογική καρέκλα, παράλληλα και με τις άλλες σχετιζόμενες παραμέτρους (οικονομικές, πρόσβασης, κοινωνικών συνθηκών, κ.ά.), καθιστά την τακτική προσέλευση των γυναικών για τον σκοπό αυτό σε Νοσοκομεία, ή Ιατρεία δυσάρεστη ή μη εφικτή. Ως εκ τούτου, ακόμη και σε χώρες με τα αρτιότερα Εθνικά Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου υπάρχει πάντα ένα ποσοστό γυναικών που δεν προσέρχονται τακτικά για. Ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα αυτό προτείνεται η μέθοδος της αυτολήψης, δηλ. η διενέργεια του HPV test σε κολποτραχηλικό υλικό, το οποίο θα συλλέξει η κάθε γυναίκα μόνη της (self-sampling). Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι το ίδιο αξιόπιστη και αποτελεσματική με τη μέθοδο  λήψης του υλικού για HPV test από τον ιατρό ή μαία και ότι υπερέχει σαφώς του τεστ Παπανικολάου. Η μέθοδος της αυτολήψης έχει ενταχθεί ήδη στα νέα Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου ορισμένων χωρών (Αυστραλίας, Ολλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας, Δανίας) και αφορά – προς το παρόν – τις γυναίκες που δεν προσέρχονται για έλεγχο. Παράλληλα, σε χώρες όπου υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση σε Μονάδες Υγείας, η διενέργεια του HPV test  με τη μέθοδο της αυτολήψης φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα.

Στην Ελλάδα, διενεργήθηκε αρχική πιλοτική έρευνα και κατόπιν μεγάλη πολυκεντρική μελέτη σε ~13.000 γυναίκες από το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, σε συνεργασία  με όλες τις Πανεπιστημιακές Μαιευτικές-Γυναικολογικές  Κλινικές, τους Συλλόγους Μαιών-Μαιευτών της χώρας και την υποστήριξη των ΥΠΕ, σχετική με την εφαρμογή της αυτολήψης (self-sampling) κολποτραχηλικού υλικού για διενέργεια HPV DNA testing, σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση. Η μελέτη έδειξε την άριστη αποδοχή της νέας μεθόδου προληπτικού ελέγχου από τις γυναίκες και την υπεροχή της μεθόδου αυτής, ως προς την αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τον ευκαιριακό έλεγχο με τεστ Παπανικολάου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRECOSELF).

Created by