Κόστος προληπτικού ελέγχου με HPV test αντί του τεστ Παπανικολάου
Κόστος προληπτικού ελέγχου με HPV test αντί του τεστ Παπανικολάου
09 Νοε 20
6:17 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού τυχαιοποιημένων μελετών το HPV test προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη μακροχρόνια προστασία από τον διηθητικό καρκίνο τραχήλου μήτρας σε σύγκριση με το τεστ Παπανικολάου. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε ότι επιτρέπει τη διενέργεια του HPV testing με μεγαλύτερα χρονικά μεσοδιαστήματα, δηλ. 5 έως και 10 ετών (σε αντίθεση με τα συνήθως πολύ μικρότερα μεσοδιαστήματα εφαρμογής του τεστ Παπανικολάου στις περισσότερες χώρες).

Άρα, όσον αφορά στην οικονομική αποδοτικότητα (cost-effectiveness), το HPV testing αποτελεί μία οικονομικά αποδοτική παρέμβαση, καθώς σε αρκετές των περιπτώσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων, λόγω του ότι εφαρμόζεται σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά μεσοδιαστήματα, με απαιτούμενες προϋποθέσεις και υποδομές σε έμψυχο και άψυχο υλικό κατά πολύ οικονομικότερες, ενώ ταυτόχρονα υπερτερεί και σε κλινική αποτελεσματικότητα βάσει των ποιοτικά προσαρμοσμένων ετών ζωής (QALYs) που προσδίδει.

Ήδη στην Ολλανδία υπολογίζουν ότι οι γυναίκες πλέον θα πρέπει να κάνουν 5-7 μόνο HPV tests καθ΄όλη την διάρκεια της ζωής τους, ο δε Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην προτεινόμενη Παγκόσμια Στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας προτείνει την διενέργεια 2 μόνον HPV tests (στα 35 και 45 έτη) για όλες τις γυναίκες.

Αντίστοιχα, ελληνική μελέτη βασιζόμενη σε στοιχεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της μελέτης ΗERMES απέδειξε ότι η εφαρμογή ανά 3ετία του HPV DNA testing με ταυτόχρονη γονοτύπηση των τύπων 16/18 αντί της κυτταρολογικής εξέτασης ή του «co-testing» δύναται να αποφέρει εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παράλληλα να βελτιώσει το κλινικό αποτέλεσμα.

Created by