Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου
10 Νοε 20
7:26 ΠΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Το 2018 ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. δήλωσε επισήμως ότι ο καρκίνος τραχήλου μήτρας είναι μια νόσος η οποία είναι δυνατόν να εξαλειφθεί παγκοσμίως ως πρόβλημα δημόσιας υγείας (δηλ. <4 καρκίνοι ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος), εάν εφαρμοσθούν σωστά τα υπάρχοντα μέσα, απηύθυνε δε παγκόσμια έκκληση για δράση, με ενδιάμεσους στρατηγικούς στόχους για το έτος 2030 τους εξής:                                                                                                                                                

i) 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το HPV εμβόλιο,

ii) 70% των γυναικών να έχουν ελεγχθεί με μια μέθοδο υψηλής ακρίβειας (εγκεκριμένο HPV testing) σε ηλικία 35  και 45 ετών και,

iii) 90% των γυναικών που έχουν διαγνωσθεί με προκαρκινική αλλοίωση ή καρκίνο τραχήλου να τύχουν της ενδεδειγμένης θεραπείας και φροντίδας.                                                                                     

Οι περισσότεροι επίσημοι διεθνείς Οργανισμοί, Φορείς και χώρες (και η Ελλάδα) υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την έκκληση αυτή του Π.Ο.Υ. και καλούν σε δράση για την επίτευξη του στόχου για το 2030 και αργότερα για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας παγκοσμίως έως το 2120.

Για την επίτευξη του στόχου της ελάττωσης ή και της εξάλειψης  της νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας του καρκίνου τραχήλου μήτρας και στην χώρα μας, είναι προφανές ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις καθίστανται απολύτως αναγκαίες:    

i. Ύπαρξη οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) των γυναικών  για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

ii. Ανάλογη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας με στόχο την πλήρη κατοχή των σύγχρονων γνώσεων επί του αντικειμένου (state of the art)                                                     

iii. Πλήρης ενημέρωση επί του αντικειμένου του ευρέος κοινού  

iv. Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων και δράσεων.

v. Εξασφάλιση των δυνατοτήτων για την ενδεδειγμένη (lege artis) θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικών με αρχόμενο αλλά και προχωρημένο καρκίνο τραχήλου μήτρας (δηλ. επάρκεια υποδομών για σωστή χειρουργική, ακτινοθεραπευτική και χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη)

vi. Ενδεδειγμένη υποστηρικτική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου

Created by