Συνδυασμός Pap test και HPV test
Συνδυασμός Pap test και HPV test (co-testing)
09 Νοε 20
6:14 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές μελέτες έδειξαν ότι το όφελος από την ταυτόχρονη εφαρμογή και του τεστ Παπανικολάου και του HPV testing (Co-testing) είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εφαρμογής της κυτταρολογικής εξέτασης στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού (ανίχνευση επιπλέον 5 γυναικών με καρκίνο τραχήλου ανά εκατομμύριο γυναικών που εξετάζονται). Το γεγονός αυτό ελαττώνει καθοριστικά την οικονομική αποδοτικότητα της συνδυασμένης μεθόδου, σε σύγκριση με τη διενέργεια μόνο του HPV testing. Για τον λόγο αυτό η συνδυασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται στην Αυστραλία ούτε στις Ευρωπαϊκές χώρες, στις δε ΗΠΑ αποτελεί ακόμη μια επιλογή μεταξύ τριών (Pap test μόνο / HPV test μόνο / Co-test), τείνουσα σύντομα να απαλειφθεί (ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 η American Cancer Society προτείνει ως καλύτερη επιλογή το HPV test μόνο του από την ηλικία των 25 ετών, ανά 5ετία, μέχρι τα 65).

Created by