ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

EVENTS

3η Σύνοδος

23 & 24 Ιανουαρίου 2010

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες εξελίξεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

20,21 & 22 Μαρτίου 2009

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2η Σύνοδος

24 Ιανουαρίου 2009

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1η Σύνοδος

25-27 Ιανουαρίου 2008

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Created by