Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καρκίνο του τραχήλου
Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καρκίνο του τραχήλου
19 Αυγ 20
4:20 ΜΜ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καρκίνο του τραχήλου (European Cervical Cancer Association - ECCA) δημιουργήθηκε με σκοπό την συντονισμένη προσπάθεια φορέων (οργανώσεων, εταιρειών, κινημάτων, επιστημόνων, κ.ά.) από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και ενεργοποίησης του ευρέος κοινού αλλά και των επισήμων αρχών των Ευρωπαϊκών κρατών και του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η Ελλάδα, μέσω και της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), συμμετείχε από τις πρώτες χώρες στην Ένωση αυτή και συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους της σε πολλές επιστημονικές δράσεις, εκδηλώσεις και εκστρατείες (διοργάνωση συνεδρίων, πρόσκληση εκπροσώπων της ECCA, μετάφραση στα ελληνικά και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων της ECCA, κοινών για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, παραγγελία και διανομή σε Ελληνίδες του σήματος της ECCA (Pearl of wisdom), συμμετοχή επί σειρά ετών στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου (ECCPW), οι οποίες διοργανώνονται από την ECCA σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, συμμετοχή σε συνεντεύξεις τύπου, έκδοσης δελτίων τύπου, τοποθέτηση περιπτέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση του κοινού, διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων για το κοινό, κ.ά. (βλ. παρακάτω)

 

Created by